Wat is coaching?

‘Coaching’ is een veel gebruikt woord. Coaches zijn in alle vormen en maten te vinden. Iedere coach stelt verhelderende vragen. Onze werkwijze laat zich omschrijven als die van de ‘reflective practitioner’, waarbij de coachende rol aangevuld kan worden met een meer adviserende rol.
Onze coaching heeft tot doel om leiders te ondersteunen en te inspireren in hun leiderschapsrol. In de hectiek van het werkleven op topniveau biedt het de mogelijkheid om stil te staan bij gebeurtenissen en betekenis te geven aan ervaringen: ‘Waar sta ik en waar wil ik naar toe?’.
Van daaruit ontstaat inzicht en (zelf)sturend vermogen. Met de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten, wordt de kans vergroot om de organisatie als geheel te laten groeien in de beoogde richting.
Doordat wij onze ruime management- en bestuurlijke ervaring in onze praktijk kunnen inzetten bieden wij, indien gewenst, ook goed doordachte adviezen.

Wanneer en waarom?

Inzicht krijgen in uzelf en in anderen

U wilt meer inzicht krijgen in uzelf en anderen, want…

 • Uw nieuwe functie en omgeving blijken heel andere eisen te stellen dan u had voorzien
 • U geniet van uw werk en maakt lange dagen, maar u zoekt naar een betere balans met uw privé-leven
 • U worstelt met het integer omgaan met het politieke krachtenveld binnen uw organisatie
 • ‘So far so good’, maar u hebt een gevoel van twijfel; is dit op de langere termijn ook wat u wilt?
 • Past uw visie nog? Waarom werkt niet meer wat altijd gewerkt heeft?
 • Het is eenzaam aan de top, u wilt in een veilige omgeving over dilemma’s en keuzemomenten van gedachten kunnen wisselen

Uw leiderschapsstijl ontwikkelen

De ontwikkeling van uw leiderschap is belangrijk omdat…

 • U uw leiderschapsstijl wilt kunnen aanpassen aan de omstandigheden, met behoud van uw integriteit
 • U meer ruimte, en daarmee ook vertrouwen, wilt geven aan uw medewerkers
 • U de resultaten van uw assessment of beoordeling wilt bespreken en in een actieplan vertalen
 • U vindt dat de impact van uw leiderschapscapaciteiten vergroot kan worden

Uw team of organisatie beter laten functioneren door…

 • De effectiviteit en de samenwerking in uw team te stimuleren, en de individuele teamleden beter tot hun recht te laten komen
 • Als CEO of toezichthouder het functioneren van het managementteam tegen het licht te houden
 • Het luisterend en lerend vermogen van uw teams blijvend te versterken
 • Het doorgronden waarom (een deel van) uw organisatie niet goed reageert in complexe situaties
 • De zorgen die u hebt over uw toezichthouder(s) aan de orde te stellen
 • De aarzelingen over de samenstelling en werkwijze van uw directieteam te meten aan de uitgezette koers

Ruimte maken voor persoonlijke groei

U wilt ruimte maken voor persoonlijke ontwikkeling en groei, als mens en als manager…

 • Hoe haalt u blijvend het beste uit uzelf?
 • Hoe benut u uw eigen talenten en sterktes (weer) ten volle?
 • Hoe leert u omgaan met uw minder sterke kanten?