Testimonial Image

Hélène Propsma (1965) heeft ruime ervaring in zowel management als consultancy, coaching en training. Ruim twintig jaar ervaring als consultant combineert zij met ervaring als manager van professionals. Zij is afgestudeerd als organisatie psycholoog in Leiden.

Hélène is haar loopbaan begonnen als Personeelsmanager bij NCR Nederland, trad daarna in dienst van GITP (HRM bureau; psychologisch onderzoek/assessment, training, ontwikkeling en (grootschalige) werving- en selectieprojecten). Als manager van een team van 12 W&S professionals, had zij ook de verantwoordelijkheid voor business development van eAssessment en eigen consultancy opdrachten.

De jaren erna was zij Executive Search consultant en later partner in een klein adviesbureau, en sinds 2009 is zij werkzaam vanuit haar eigen onderneming Propsma & partners, waar zij zich richt op advisering aan organisaties op het terrein van leiderschapsontwikkeling, executive (team) coaching, assessments/second opinion, loopbaan counseling, training. Daarnaast heeft zij The Diversity Company (2009) opgericht, vanuit haar passie en de persoonlijke overtuiging, dat meer diversiteit tot meer succes, meer winst en meer geluk zal leiden en houdt zij zich ook bezig met diversity gerelateerde vraagstukken. Sinds 2016 is Hélène ook partner bij ABC Business Coaches.

www.thediversitycompany.nl

linkedin45 mail45

Hélène Propsma,
Partner
Testimonial Image

Erik Meijer (Enschede 1958), studeerde rechten in Amsterdam en begon daarna een traineeship bij de Amro Bank. Na een carrière van ruim 32 jaar nam hij op eigen wijze afscheid en begon in 2015 Erik Meijer Consulting. Gedurende zijn periode bij ABN AMRO vervulde Erik bijna continu commerciële management-functies; zowel in het kantorennet (kantoor en districtsdirecteur) als op het hoofdkantoor (changemanager en regiodirecteur Bijzonder Beheer).

People management had permanent een hoge prioriteit gedurende zijn periode binnen de bank. De laatste twee jaren binnen ABN AMRO werkte Erik als in house coach en landelijk coördinator duurzame inzetbaarheid.Binnen zijn praktijk begeleidt Erik zijn cliënten in de meest brede zin. Afwisselend is zijn rol mentor, coach, adviseur, acteur en klankbord. Erik werkt graag met metaforen, humor en een beetje theater. Inmiddels bekend is zijn vraag: “In welk theater sta je, wie zitten er in de zaal en krijg je nog applaus?”.Intensief en betrokken wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, wendbaarheid, relevantie in algemene zin en het wegnemen van zelf gecreëerde hindernissen. Gesprekken vinden zo veel mogelijk buiten plaats, wandelend in de natuur. Op deze manier weet hij opluchtend te confronteren met kracht, kleur en knipoog. Voor Erik een beproefde methode, leidend tot blijvende resultaten bij zijn cliënten.

www.erikmeijerconsulting.nl

linkedin45 mail45 mail45

Erik Meijer,
Partner
Testimonial Image

"The significant problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them". Albert Einstein Marjo van Ekelenburg (1957) werkt als Executive Coach vanuit haar bureau Van Ekelenburg MC²: Management Coaching en Counseling. Ze heeft Ontwikkelingspsychologie gestudeerd in Groningen. Groei en verandering in de verschillende stadia van een mensenleven hebben haar warme belangstelling. Na haar studie heeft ze ervoor gekozen haar grenzen te verleggen en heeft ze uitdagingen gezocht in binnen- en buitenland. Zo heeft ze onder andere gewerkt als serveerster in New York, Art Director, Bankdirecteur en Recruitment Directeur. Na jaren van werken in uiteenlopende branches en functies belandde zij weer in de psychologie. Zij werd Selectiepsycholoog, Consultant en later Partner bij Ernst &Young. Toen Ernst & Young Consultants werd verkocht, heeft ze zich gevestigd als zelfstandig coach. Als bestuurder en leidinggevende realiseerde ze zich dat haar fascinatie ligt bij het begeleiden van mensen in hun zoektocht naar een optimaal functioneren. Haar cliënten zijn executives, bestuurders en professionals in uiteenlopende branches. Zij ontwikkelt maatwerk trajecten gericht op individuele coaching en teamcoaching. De mensen met wie ze werkt nemen concrete stappen op basis van inzicht en moed en maken een sterke ontwikkeling door. Kernwoorden voor haar als coach zijn warmte, humor en doelgerichtheid.
vanekelenburgmc2.nl -- Marjo van Ekelenburg CV

linkedin45 mail45

Marjo van Ekelenburg,
Partner
Testimonial Image

Frans Gosses (1948) heeft Nederlands Recht gestudeerd in Leiden. Hij is zijn loopbaan begonnen in de ontwikkelingshulp en werd als SNV-er uitgezonden naar West Afrika. Vervolgens is hij in dienst getreden van de Shell Groep en maakte deel uit van de Human Resources functie. Voor Shell heeft hij zowel in Afrika als in Nederland management functies vervuld met de nadruk op management development.

Na 11 jaar Shell is hij ondernemer geworden door als partner toe te treden tot een executive search partnership. In die kwaliteit is hij 17 jaar (managing) partner geweest van ATKearney Executive Search en vervolgens van een organisatie die door fusies en overnames geregeld van naam is veranderd en nu bekend staat als Maes & Lunau.

Sinds januari 2005 is hij gevestigd als executive coach en sinds 2007 maakt hij deel uit van ABC. Naast coaching is hij actief als assessor, vaak in samenwerking met Jonathan Warner, en betrokken bij projecten om samenwerking in de top van organisaties te verbeteren.

Daarnaast is hij landen coördinator Zimbabwe van PUM. Hij heeft 6 jaar deel uitgemaakt van de Permanente Scouting Commissie van de VVD die belast is met het adviseren over de samenstelling van de kandidaten lijst voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

linkedin45 mail45

Frans Gosses,
Partner
Testimonial Image

Rob Mommers (1949) is socioloog. Hij heeft altijd gefunctioneerd op het snijvlak van organisaties en mensen, met een accent op mensen. Na 33 jaar ABNAMRO, waarvan de helft in staf- en leidinggevende functies in Personeelzaken en Organisatie en de helft in meer general managementfuncties heeft hij 11 jaar ervaring opgedaan als (executive) coach. Eind 2015 heeft hij zichzelf gepensioneerd. Is zeer actief als vrijwilliger in bestuurlijke en staffuncties. Hij heeft een rijke schare kinderen en kleinkinderen en geniet daar zeer van.

Rob heeft in het licht gestaan in zijn personeel- en adviesfuncties. Zijn ervaringen als medeverantwoordelijk lid van het directieteam Nederland van ABNAMRO voor een zeer majeure reorganisatie waren voor hem aanleiding het roer radicaal om te gooien en voor zichzelf te beginnen als coach.

Rob was een van de oprichters van de Associatie van Business Coaches. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van de associatie, maar heeft een stapje terug gezet omdat hij geen eigen coachingspraktijk meer heeft: geen partner meer maar senior active member. Hij is beschikbaar als klankbord en spiegel voor de partners van de associatie.

linkedin45 tw45 fb45-2 mail45

Rob Mommers,
Senior Active Member
Testimonial Image

Peter Idenburg (Wassenaar, 1942) studeerde rechten in Leiden, bedrijfskunde in Frankrijk (INSEAD MBA 1971) en promoveerde in Utrecht(1979). Hij was lange tijd werkzaam in het bedrijfsleven maar ook bij de Europese Commissie en als topambtenaar op het Ministerie van Economisch Zaken. Daarnaast was hij hoogleraar en decaan aan de Universiteit Twente en de TU Delft. In 2003 behaalde hij het diploma licensed coach van MMS en in 2006 rondde hij de INSEAD opleiding Coaching en Consulting for Change af met lof.

Sinds 2004 is hij gevestigd als executive coach en consultant en sinds 2006 is hij partner van ABC. In de afgelopen jaren heeft hij ruime coachings ervaring opgebouwd in binnen- en buitenland. Zijn cliënten zijn topmanagers en jonge executives uit het bedrijfsleven en zelfstandige professionals. Hij heeft workshops gegeven over leiderschap bij bedrijven en business schools in binnen- en buitenland.

Onze dynamische maatschappij vraagt om regelmatige organisatorische en persoonlijke verandering. Het is Peter’s overtuiging dat iedereen daarom van tijd tot tijd moet investeren in haar of zijn eigen ontwikkeling. Coaching is een krachtig middel om die ontwikkeling te bevorderen. Een voorwaarde om succesvol leiding te geven aan verandering, dan wel succesvol te zijn als coach, is dat men verdiepte ervaring heeft met eigen processen van verandering.

In zijn coaching praktijk besteedt Peter thans bij voorkeur aandacht aan vragen van vitaliteit, zingeving en spiritualiteit aan het einde van een loopbaan en in de derde levensfase. Peter is gehuwd en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. Tot zijn hobby’s behoren schrijven, muziek, literatuur, beeldende kunst, architectuur en bergklimmen.

linkedin45 mail45

Peter Idenburg,
Senior Active Member