Trainingen

Leiderschapsontwikkeling

Uitdagingen voor leiders zijn groot; de wereld verandert in hoog tempo dus dit vraagt om een heldere visie en strategie en het voortdurend aanpassen van de organisatie. Wendbaarheid, flexibiliteit en innovatiekracht – sleutels voor het gezond maken en houden van de organisatie – zijn dé verantwoordelijkheid van het (senior) management.
Om toegerust te zijn bovenstaande uitdagingen aan te gaan is het belangrijk dat de senior manager/leider zicht heeft op zichzelf in relatie tot de organisatie. In dit leiderschapsprogramma wordt gezocht naar die verbinding; ‘Hoe wordt de strategie “eigen” en vertaalt u deze met succes door naar anderen?’

Organisatie-opstellingen

Bedrijfs- of organisatieopstellingen zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem. Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom in een bedrijf, organisatie of team speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen zijn of tussen verschillende managementlagen, hoe de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen en vooral, welk potentieel in het systeem aanwezig is.

Coachend managen/leiding geven

U wil graag een inspiratiebron zijn voor uw medewerkers en hen laten werken vanuit hun eigen kracht en talent. Tegelijkertijd heeft u uw belang als leidinggevende en moet u de team- en organisatiedoelstellingen halen.

Mentoring & intervisie (begeleiding & training)

Trainingen op maat:
Authentiek presenteren & speechen (o.a. elevator pitch, een belangrijke toespraak, vergaderingen leiden)
Beoordelen en selecteren – zowel bij aanname (instroom) als bij ontwikkeling (doorstroom) van medewerkers
Managen van professionals
Train the trainer programma’s op bovenstaande terreinen