Wat bieden wij

De Associatie van Business Coaches is een samenwerkingsverband van zeven ervaren professionals die elkaar vinden in hun ambitie mensen te coachen in hun empowerment, het bevorderen van bewustzijn en de moed om te handelen.
Zij zijn uniek door de complementariteit van hun ervaring en hun multidisciplinaire achtergrond.

Coaching

Executive Coaching

• Inzicht krijgen in uzelf en uw relatie met anderen
• Uw leiderschapsstijl ontwikkelen
• Uw team of organisatie beter laten functioneren
• Ruimte maken voor persoonlijke groei

Team Coaching

• Effectiviteit van het functioneren en resultaten team bevorderen
• Beter functioneren in samenwerkingsverband en groei individuele teamleden
• Als er gebrek aan onderling vertrouwen, aan commitment aan genomen besluiten, en onvoldoende betrokkenheid bij gezamenlijke resultaten is

Trainingen

Advies

• Dialoog met vertrouwde gesprekspartner die de juiste vragen stelt, luistert en spiegelt
• Advies van reflective practitioners

Assessments

• Op Individueel of teamniveau
• Beoordeling bij selectie
• Ontwikkelingsvragen
• Begeleiding zelfevaluaties raden van bestuur/raden van commissarissen